Pilootstudie KU Leuven meet enkel positieve effecten van de methode van perfectionismecoach en auteur Marcel Hendrickx

Dat perfectionisme een enorme impact kan hebben op werk, relaties, gezin en hobby's maakt perfectionismecoach Marcel Hendrickx duidelijk in Zeg me dat ik oké ben​. Perfectionisme is een maatschappelijk probleem geworden en er is dan ook meer dan ooit nood aan een onderbouwde methode die mensen helpt het hoofd te bieden aan hun drang naar bevestiging.

Marcel Hendrickx ontwikkelde de ontwikkelingsgerichte coachingmethode van mensen met perfectionisme, kortweg de OCP-methodiek, waarmee hij al honderden kinderen en volwassenen van hun hinderlijke perfectionisme heeft afgeholpen. Nic Balthazar liet zich voor zijn nieuwste film Everybody Happy ​al inspireren door het werk van Marcel Hendrickx, maar ook vanuit de wetenschappelijke wereld is er belangstelling. Prof. dr. Patrick Luyten, hoogleraar psychologie aan de KU Leuven, noemde Zeg me dat ik oké ben dit najaar nog een prachtboek en om de OCP-methodiek ook op een wetenschappelijke manier te kunnen onderschrijven startte hij in februari 2016 een pilootstudie die de OCP-methode onder de loep neemt. De eerste resultaten daarvan zijn intussen bekend en positief.

Over de pilootstudie

De pilootstudie vertrekt vanuit een vragenlijst die voor een coachingtraject, na afloop daarvan en zes maanden daarna wordt ingevuld door de deelnemers.

Bij aanvang van het onderzoek bleek dat de deelnemers veel angst ervaarden, een eerder laag zelfbeeld hadden, de lat heel erg hoog legden voor zichzelf, moeite hadden met relationeel functioneren, veel stress ervaarden, een hoger risico op burn-out hadden en er bleek bovendien ook een aanleg voor depressie te zijn. Een belangrijke groep neigde zelfs naar klinische depressie.

Intussen zijn de coachingtrajecten afgerond door ongeveer de helft van de deelnemers en werden de vragenlijsten door hen een tweede maal ingevuld. Die resultaten werden vergeleken en het mag duidelijk zijn: op het einde van het traject op basis van de OCP-methodiek zijn de effecten eenduidig positief en significant. De coachees voelen zich een stuk opgewekter, ervaren minder angst, leggen de lat minder hoog voor zichzelf, zijn sneller tevreden en staan meer in kun kracht. Ook in het kader van burn-out preventie zijn de resultaten hoopgevend: door het perfectionisme te behandelen met OCP toont het onderzoek aan dat er duidelijk minder burn-out is na de coaching.

De slotsom: OCP is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar wie zich goed voelt bij het traject en het volledig volgt, kan positieve resultaten verwachten. De resultaten van de volgende vragenlijst die kan bevestigen of er ook op langere termijn positieve effecten gemeten kunnen worden, verwachten we in het najaar van 2017.

Over Zeg me dat ik oké ben

Perfectionisme is een maatschappelijk probleem geworden. De laatste jaren nemen de gevolgen ervan epidemische proporties aan. Kinderen ontwikkelen faalangst in de kleuterklas. Leerlingen blokkeren volledig tijdens examens. Bekwame, waardevolle medewerkers krijgen een burn-out of depressie omdat ze alles te goed willen doen. Partners vliegen elkaar in de haren omdat de een denkt nooit voor de ander te voldoen.

Perfectionisme kan een desastreuse invloed hebben op werk, relaties, gezin en hobby’s en dit boek maakt je daar bewust van.

Aan de hand van talloze voorbeelden toont auteur Marcel Hendrickx dat wie lijdt aan overdreven perfectionisme of bevestigingsdrang zichzelf het leven uiterst moeilijk maakt, en daar vaak letterlijk mentaal of lichamelijk ziek van wordt. Hendrickx beschrijft helder het ontstaan en de symptomen van perfectionisme en reikt enkele eenvoudige manieren aan om verlichting te brengen bij jezelf of anderen.

‘Perfectionisme zou wel eens die moderne epidemie kunnen wezen die ons meer schade toebrengt dan we willen weten. Het is de grote verdienste van een man als Marcel Hendrickx deze stille killer te helpen ontmaskeren. Ik wil hem alvast zeggen dat hij helemaal oké is.’

Nic Balthazar, televisie- en filmmaker

‘Dit is een prachtboek. Hier is een kenner van de menselijke natuur aan het woord, zoals blijkt uit de vele gedetailleerde beschrijvingen van perfectionisme in al zijn varianten.’

–  Prof. dr. Patrick Luyten, hoogleraar psychologie KU Leuven

Marcel Hendrickx heeft aan den lijve de verwoestende impact van de drang naar bevestiging ervaren. Toen hij zesenveertig was kreeg hij een hartinfarct en voor hem was dat duidelijk het gevolg van zijn perfectionisme. Na een carrière in de bankwereld schoolde hij zich om tot trainer en coach. Hendrickx ontwikkelde een eigen methodiek waarmee hij al honderden kinderen en volwassenen van hun hinderlijke perfectionisme heeft afgeholpen. Ondertussen heeft hij tientallen perfectionismecoaches opgeleid die de kwaal helpen te bestrijden.

-----------------------------------------------------------------

Zeg me dat ik oké ben | Marcel Hendrickx
ISBN 9789022333068 |  blz. 208 | € 19,99 | Paperback
Uitgeverij Manteau

-----------------------------------------------------------------

Ellen Van Minnebruggen

WPG uitgevers België

Over Angèle

Standaard Uitgeverij is actief in Vlaanderen en biedt ontspanning en literatuur aan. Jonge lezers kunnen terecht bij de uitgeverijen Infodok, Oogappel, Standaard Uitgeverij en SU-books. Voor fictie en non-fictie zorgen de uitgeverijen Aspe NV, Davidsfonds Uitgeverij, Angèle en M-books voor mooie namen en verhalen.

Standaard Uitgeverij verzorgt eveneens de marketing en verkoop voor meerdere Nederlandse uitgeverijen: A.W. Bruna, De Bezige Bij, Cargo, Leopold, Lev, Ploegsma, Querido kinderboeken, Signatuur en Thomas Rap.

Neem contact op met

Rijnkaai 100/A11 2000 Antwerpen

03/285.72.29

www.standaarduitgeverij.be